Om S.Garden

S.Garden  ser grönt på framtiden!

Service

Vi satsar på en helhetslösning där alla förtjänar en vacker utemiljö. Ett service orienterat arbetssätt där vårt motto är en positiv inställning till allt vi gör. Problem är till för att lösas!

Du erbjuds professionell service med fokus på kvalitet i varje led.

Slogan

För en grönare utemiljö.

Affärsidé

Vi erbjuder kunder trädgårds och fastighetsskötsel med höga servicekrav och fokus på en grönare miljö.

Vision

Vår strävan är att bli det första valet när man söker ett miljöcertifierat trädgårdsföretag som erbjuder en kvalitetslösning i alla led.

Hållbarhet

S.Garden AB har en tydlig plan för att bidra till en grönare miljö. Vi ska hela tiden arbeta för att minska miljöpåverkan.

”Varje steg vi tar är så grönt som möjligt”

Tydliga miljömål och en strävan om en grönare miljö är en del av hela vårt arbete. Utvecklar ständigt nya idéer för att effektivisera arbetet samtidigt som detta bidrar till en mer hållbar miljö. Vi vill få allt att hålla så länge som möjligt.

Modern teknik

S.Garden använder senaste tekniken. Detta eftersom vi vill skapa en smidig lösning för kunden samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö för personalen. Exempel på ny teknik är batteridrivna handverktyg som gör arbetet både tystare och miljövänligare.